Reglement Interne Winter Competitie (IWC)

Deelname aan de Interne Winter Competitie is mogelijk voor alle senioren en junioren vanaf 16 jaar, die lid zijn van L.T.C. Rackets.
Er kan als een team van 2 personen ingeschreven worden voor de onderdelen HD, DD en GD en iedereen mag met maximaal twee onderdelen meedoen.

In een onderdeel 2 keer inschrijven met een verschillende partner is toegestaan mits het verschil in de actuele ranking van de partners minimaal 2,5 punten bedraagt. Over de definitieve plaatsing beslist de organisatie.

Er is geen inschrijfgeld verschuldigd.

Er wordt gespeeld in een poulesysteem op sterkte met promotie en degradatie in alle onderdelen.  Promotie/degradatie zal afhankelijk zijn van de grootte van de poules en eventuele nieuwe inschrijvingen.
Bij te weinig inschrijvingen op een onderdeel kan hiervan worden afgeweken.

Voor iedere speelweek wordt op het speelschema aangegeven welk team met de tegenstanders een afspraak dient te maken voor de te spelen wedstrijd in de desbetreffende week. Voor de te spelen partijen moet men gewoon afhangen (wedstrijd duurt 60 min. inclusief inspelen).

De gemaakte games worden doorgeteld, zodat de eindstand bijvoorbeeld 13-9 kan zijn. Deze stand moet onmiddellijk na afloop van de wedstrijd op het uitslagenformulier worden ingevuld en gedeponeerd worden in de seniorenbrievenbus in de hal van het clubgebouw. De uitslag mag men ook per mail doorsturen naar de organisatie, adres zoals vermeld in de aankondiging.

De volgende puntentelling wordt gehanteerd:

Bij een verlies;  0 punten
Bij een gelijk spel;  1 punt
Voor het winnen van een wedstrijd met een verschil van 1 of 2 game’s;           2 punten
Voor het winnen van een wedstrijd met een verschil van 3 game ’s of meer;   3 punten

Wedstrijden die al gespeeld zijn tegen teams, die tijdens deze competitie afhaken, worden als niet gespeeld beschouwd.

Er wordt een speelronde gespeeld in de periode oktober t/m maart.

De IWC-Commissie, heeft het recht om gedurende de Wintercompetitie dit reglement aan te passen en/of te wijzigen.
In die gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de IWC-Commissie.

Gewijzigd dd. 15-9-2017