ALV, algemene ledenvergadering 22 januari

Het bestuur van LTC Rackets nodigt u hierbij uit voor het bijwonen van de algemene ledenvergadering in het clubhuis op: Dinsdag 22 januari 2019 aanvang 20.00 uur.  1. Opening algemene ledenvergadering seizoen 2019, 2. Ingekomen stukken/mededelingen, 3. Notulen algemene ledenvergadering 23 januari 2018 en 12 april 2018, 4. Vernieuwingen in 2018, 5. Jaarverslag, 6. Verslag kascommissie & verkiezing nieuwe kascommissie, 7. Financieel overzicht 2018 & begroting 2019, 8. Verkiezing bestuursleden: Henny Janssen en Dia Leijten (secretaris) zijn aftredend en stellen zich niet opnieuw verkiesbaar. Dia Leijten (penningmeester) is aftredend en stelt zich opnieuw beschikbaar. Verkiesbaar voorzitter TC: Mark Raijmakers Verkiesbaar secretaris: Karin van den Berg.  9. Aanpassingen huishoudelijk reglement,  10. Vaststelling contributie 2019,  11. Rondvraag 12. Sluiting.

Graag tot dinsdag 22 januari 2019
Indien u verhinderd bent, kunt u zich afmelden bij secretaris@ltcrackets.nl voor 18 januari as

Het jaaroverzicht 2019 staat online!

Het nieuwe jaar zijn we inmiddels gestart. Een nieuwjaar met veel sportieve uitdagingen. Zo ook op onze club. Het nieuwe jaaroverzicht met activiteiten staat online.   Lees hier verder

Inschrijvingen KNLTB Voorjaarscompetitie 2019 gestart

Er kan ingeschreven worden voor de voorjaarscompetitie 2019. De datums en de mogelijkheden staan op de pagina. Voor de vrijdagavondcompetitie zit er een regelemnt bij over het hoe en wat als er meer teams inschrijven dan dat we kunnen plaatsen. Je kunt inschrijven t/m 9 januari 2019, Bij de inschrijving graag vermelden: Naam, Bondsnummer, Dag waarop je competitie wil spelen, en in welk onderdeel je mee wil doen.  Stuur je inschijving naar vcl@ltcrackets.nl . We hopen weer op veel animo.  Groetjes Bea v.d Cruijsen.   Lees hier verder

Inschrijving Interne Wintercompetitie 2018-2019

De Interne Wintercompetitie is een competitie die gespeeld wordt in clubverband. Ieder lid van de Rackets kan hieraan deelnemen. Dit seizoen wordt er slechts een ronde gepland van december 2018 t/m maart 2019. Het is mogelijk om je met je medespeler/-speelster in te schrijven voor de volgende onderdelen: DD, HD en GD.
Wil je dus leuke, sportieve wedstrijden tegen clubleden spelen, grijp je kans en schrijf je dan snel in!!. Schrijf je nu in, download het inschrijfformilier vul het in en stuur het naar algemenezaken@ltcrackets.nl
Of lees nog verder

SCHRIJF JE IN VOOR DE NIEUWE WINTERTRAININGEN

Na prachtige en zeer warme zomermaanden wordt er weer druk gewerkt om het winterprogramma 2018-2019 samen te stellen voor junioren en senioren. Onze clubtrainer Thijs Gielis staat klaar om jullie verder te trainen/coachen naar een nog hoger spelpeil waardoor het spelplezier alleen maar vergroot gaat worden. Je kunt je hiervoor tot 30 september a.s. opgeven. Vanaf maandag 8 oktober april starten dan de 1e trainingen.
SCHRIJF JE HIER IN