Liz en Karin kondigen aftreden aan, Bijzondere ALV in aantocht

Beste leden, we hebben jullie hulp heel hard nodig. Na goed overleg in het bestuur is besloten dat Liz stopt als voorzitter en Karin stopt als voorzitter kantinezaken per 31 maart. Er komt in april een bijzonder ALV waarin er nieuwe bestuursleden gekozen moeten worden.

Hierbij een dringende oproep: naast de functies voorzitter en voorzitter kantinezaken,  zoeken we ook een secretaris, penningmeester en voorzitter algemene zaken Voor de toekomst van onze club, is het van belang om deze functies te vullen.

Bericht van Liz:
Toen ik tijdens de ALV aangaf dat het mijn laatste termijn was, was de opluchting zo groot voor mij dat ik niet langer wil wachten en daarom stop ik als voorzitter. Ik krijg er geen energie meer van en dan moet ik duidelijkheid naar jullie scheppen. Ik heb zeven jaar lang met veel plezier deze taak uitgevoerd. Afgelopen jaar had ik een dip in mijn gezondheid, wat tevens maakte dat ik me meer ging richten op waar ik energie van krijg en wat belangrijk is voor mij. De laatste tijd kwam ik met tegenzin op de club, telkens als ik even gezellig wilde tennissen kwamen er toch bestuur gerelateerde vragen of taken aan de orde. Mensen die tennisten die geen lid waren zonder dagpas, mensen die zich niet aan de (Covid-19) regels hielden en andere zaken. Een risico lopen op een forse boetes voor de club kunnen we ons niet permitteren. Voor nu wil ik alle enthousiaste, doortastende en gemotiveerde vrijwilligers ontzettend bedanken voor alles wat jullie doen voor onze mooie club! Ook alle leden, bedankt voor de mooie tijden samen en tot ziens.

Bericht van Karin:
Het was voor mij een moeilijke beslissing om te stoppen als voorzitter kantinezaken. Na onze gezinsuitbreiding van september vorig jaar, merkte ik dat ik minder energie had om nieuwe taken voor de club op te pakken. Naast mijn drukke baan, vind ik het belangrijk om zoveel mogelijk tijd te besteden aan mijn gezin. Helaas was dit voor mij niet te combineren met een bestuursfunctie. Ik wil net als Liz iedereen bedanken voor de inzet en gezelligheid in de afgelopen jaren en hopelijk tot ziens op de club!

Clubkampioenschappen singels en mix verplaatst

ivm de huidig geldende corona regels worden de clubkampioenschappen singels en de mix verplaatst naar september.
Nader bericht hierover zal nog volgen.

ALGEMENE LEDENVERGADERING 19 JANUARI ONLINE

Hierbij alvast de uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering op 19 januari die vanavond digitaal via Teams zal plaatsvinden. Iedereen kan dus vanuit thuis deelnemen aan deze vergadering.
Met deze link volg je live de vergadering.  De agenda is reeds bekend gemaakt:
1. Opening algemene ledenvergadering
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Notulen algemene ledenvergadering van 21 januari 2020
4. Vernieuwingen in 2020
5. Jaarverslag
6. Verslag kascommissie en verkiezing nieuwe kascommissie
7. Financieel overzicht 2020 en begroting 2021.
8. Verkiezing bestuursleden herkiesbaar Karin vd Berg Voorzitter Kantinezaken.
9. Aanpassing huishoudelijk reglement
10. Vaststelling van de contributie 2021
11. Rondvraag
12. Sluiting

OPENSTAANDE BARDIENSTEN DOORGESCHOVEN

Het tennisjaar 2020 is gekenmerkt met veel ups en downs door het Covid-19 virus. In 2020 hebben meerdere leden diensten gedraaid toen de kantine nog open was, sommigen hebben diensten afgekocht. Tijdens het bestuursvergadering van 3 december is besloten, dat alle nog te draaien kantinediensten van 2020 doorgeschoven worden naar 2021. Hiermee kunnen we in 2021 vaker open, gezien het aantal nieuwe leden en drukte op de banen, bijvoorbeeld op vrijdagavond en wellicht ook zondag. Als de kantine weer open mag, zullen we proberen de kantinediensten z.s.m. online te zetten.
Wij wensen jullie fijne dagen,  Bestuur L.T.C. Rackets.

ALLEEN ENKELSPEL TOEGESTAAN!

Vanaf 15 december tot en met 18 januari gaat Nederland in een lockdown. Buitensporten mag alleen met 2 personen. Dit betekend dat we alleen mogen enkelen. Afhangen doen we in onze club op de afhangbord en deze maak je na de hand schoon met een hygiënedoekje die in de hal verkrijgbaar is, maximaal 2 personen.

Onze douches, terras en clubhuis blijft vooralsnog gesloten. Enkel toiletten mogen gebruikt worden. Consumptie nuttigen of verzamelen op het terras is niet toegestaan. Ga na tennissen direct naar huis.

Er zijn posters in de hal opgehangen waarop staat wat je als lid moet doen om te mogen spelen. Het aller belangrijkst is, is thuisblijven als je symptomen toont.

We wensen jullie veel tennisplezier,
Het Bestuur L.T.C. Rackets.

INSCHRIJVEN VOORJAARSCOMPETITIE 2021 GESTART

Er kan weer ingeschreven worden voor de Voorjaarscompetitie 2021, zie de bijlagen voor de speeldatums en het competitie aanbod 2021. Inschrijven kan door het sturen van een mail naar: marileijten@hotmail.com, met vermelding van de namen en hun KNLTB bondsnummers van alle spelende teamleden. Tevens aangeven wie de captain is van het team, met zijn/haar telefoonnummer en zijn/haar emailadres. Inschrijven kan tot en met 10 januari 2021.

Op dit moment is het nog onzeker in welke vorm, en/of de voorjaarscompetitie door zal gaan.
Hopelijk kunnen en mogen we volgend jaar weer competitie spelen.

Met groeten,
Namens de VCL van LTC De Rackets,
Ton Ketelaars en Mari Leijten

Tennisweer?