nieuwsbrief december 2021

Het is al weer een hele tijd geleden dat er een nieuwsbrief is verstuurd. Dit betekent niet dat er sinds die tijd niets is gebeurd op onze tennisclub. Integendeel; er is van alles gebeurd op en rondom de tennisbanen, met veranderingen van vrijwilligersfuncties, ledenbestand, sponsoren, enz, enz. Eigenlijk veel te veel om in één nieuwsbrief te vermelden. In deze nieuwsbrief een opsomming van een aantal actuele mededelingen.

Stap-in tennis
Van zondag 10 oktober tot en met 21 november heeft een nieuwe groep tennissers deelgenomen aan de stap-in tennislessen. Vorig jaar beter bekend als het “koffie-tennis”. Deze vorm van lidmaatschap maakt het mogelijk om van 1 oktober t/m 31 december lid te zijn van onze club, waarbij je onbeperkt mag tennissen, 5 tennislessen kan volgen, maar zonder dat je daarvoor verdere verplichtingen (zoals bardienst) hebt. Op zondag 12 december wordt er voor deze nieuwkomers (van 2020 en 2021) een intern toernooitje georganiseerd. Vrijwilligersdag/feest Helaas, helaas, maar de vrijwilligersdag is inmiddels meerdere keren verzet, later omgedoopt tot vrijwilligersfeest (ook verzet) en is nu alsnog geannuleerd. Erg jammer dat we onze vrijwilligers niet kunnen bedanken in deze vorm. Toch mag een blijk van waardering niet ontbreken en daarom heeft het bestuur voor de vrijwilligers van de afgelopen jaren een uitnodiging verstuurd om een presentje te komen ophalen.

KOMPAS
Degene die doordeweeks overdag wel eens gaan tennissen, zullen ongetwijfeld de mensen van Kompas wel eens gezien hebben. Dit is een groepje cliënten met een verstandelijke beperking die onder begeleiding van een aantal begeleidsters in ons clubgebouw verblijven als zijnde dagbesteding. Gedurende hun verblijf op ons park houden ze zich o.a. bezig met knutselen, muziek maken, opruimen en schoonmaken.
De geknutselde spullen worden op woensdag 15 december tijdens een Kerstmarkt tentoongesteld en verkocht. Familie van de cliënten en leden van LTC Rackets zijn die dag van harte welkom om een kijkje te komen nemen tussen 10:00-12:00 en van 13:30-15:30 uur.

Algemene zaken
Op ons park en in/om het clubgebouw is ook van alles gaande.
• Zo zijn er vier nieuwe kunstgrasbanen besteld die medio februari 2022 geplaatst zullen worden. De exacte uitvoering hangt af van het weer op dat moment, maar de bedoeling is om voor eind februari banen 1 t/m 4 vervangen te hebben. Gedurende een periode van 10-14 dagen zullen we dus slechts 3 banen beschikbaar hebben om te kunnen tennissen. Wij hopen op jullie begrip hiervoor.
• Ook de toegangspoort (die al enkele maanden niet goed functioneert) zal binnenkort gerepareerd worden. Door een combinatie van slijtage en onjuist gebruik is het sluitingssysteem kapot.
• Datzelfde geldt voor de toegangsdeur van het clubgebouw. Ook deze zal binnenkort gerepareerd worden.
• Op baan 1 is recentelijk een netpaal vervangen die door een ongelukje afgebroken was.
• Het klimrek met schommel is in de zomer gedemonteerd en afgevoerd aangezien dit niet meer veilig was voor kinderen om op te spelen. Bekeken wordt nog of dit komend jaar vervangen gaat worden.
• Het volledige dak op het clubgebouw is geïnspecteerd en geconstateerd is dat er “een en ander” vervangen moet worden om het risico op grotere schade te voorkomen.

Dit soort defecten worden soms aan het bestuur gemeld, maar vaak ook direct aan Mari (Leijten) of Rob (Walters). Zij zorgen er dan meestal voor dat kapotte zaken gerepareerd of vervangen worden. Helaas kunnen we niet alle defecten op korte termijn verhelpen of kostbare stukken vervangen. Aangezien sommige zaken daarom soms weken of maanden kunnen blijven liggen, worden Mari en/of Rob regelmatig door verschillende mensen geïnformeerd over dezelfde defecten. Om dit te vermijden hebben we onlangs een “reparatielijst” op het prikbord in de hal gehangen. Hier kunnen alle leden die een defect constateren dit opschrijven. Het bestuur zal op deze lijst aangeven of en bij wie het in behandeling is. Zo blijft iedereen op de hoogte van reparaties en vervangingen.

Vrijwilligersfuncties
Eerder dit jaar hebben onze voorzitter (Liz Barker) en voorzitter kantinezaken (Karin van den Berg) aangegeven te stoppen met hun functie. In mei zijn deze functies van voorzitter en kantinezaken overgenomen door respectievelijk Harold van Tooren en Annie Rietman. Vanaf september heeft het bestuur een nieuwe secretaris; Chantal Ezerman en een nieuw bestuurslid: Paul Broeren.

Recentelijk hebben de penningmeester (Dia Leijten) en kantinezaken (Annie Rietman) aangegeven met hun bestuurlijke functie te gaan stoppen. Ook de voorzitter van de Technische Commissie (Mark Raijmakers) heeft te kennen gegeven te stoppen in zijn rol, maar blijft wel TC lid. Verder zal er nog een TC lid stoppen, te weten Peter Lejeune.

Aangezien er al langere tijd een aantal functies niet meer zijn ingevuld, en er zoals hierboven gemeld een aantal zullen gaan stoppen, willen we hierbij een oproep doen aan alle leden die een vrijwilligersrol/functie willen bekleden. Of anders gezegd; leden die iets willen betekenen voor de club, in welke rol dan ook, worden van harte uitgenodigd om zich te melden bij het bestuur. Alle handjes, voetjes en doeners en denkers zijn welkom! Ook onze vereniging draait namelijk (volledig) op vrijwilligers!

Om een opsomming te geven van de huidige vacatures, wij zoeken nog: een penningmeester, iemand voor kantinezaken (inkoop/bardienstplanning), sponsorcommissie leden, algemene zaken (park/gebouw beheer), TC lid, JAC lid/Jeugdcommissie.

Maar zoals gezegd; vrijwilligers heb je eigenlijk nooit genoeg, dus elke hulp is welkom.
Met sportieve groet,
Namens het bestuur van LTC Rackets
Heb jij een leuke of belangrijke mededeling voor in deze nieuwsbrief, geef het door aan secretaris@ltcrackets.nl of voorzitter@ltcrackets.nl